English | Cymraeg Tel: 029 2076 5760 Connect: Twitter

Cymraeg

Croeso i wefan Welsh Housing Quarterly (WHQ). Bydd pob rhifyn o WHQ ar gael ar y wefan cyn gynted ag y daw’r copi print o’r wasg.

Gall pawb gael mynediad i’r rhan fwyaf o’r wefan hon heb danysgrifio. Fodd bynnag, dim ond os ydych yn tanysgrifio i’r cylchgrawn y gallwch ddarllen yr holl erthyglau yn WHQ ar y wefan hon – gweler sut i danysgrifio >>

WHQ yw’r unig gylchgrawn tai ac adfywio ar gyfer Cymru ac ynglŷn hi. Gyda’i swyddogaeth unigryw a’r farchnad sydd o fewn ei gyrraedd, mae WHQ yn cynnig cyfle allweddol i hysbysebwyr a noddwyr >>

Ein gobaith yw mai’r wefan hon, yn y man, fydd y lle cyntaf y bydd pobl yn troi ato i ddarganfod beth sy’n digwydd ym maes tai ac adfywio yng Nghymru. Gobeithio y byddwch yn ymweld â’r wefan yn gyson ac yn rhoi gwybod i ni sut y gallwn wella pethau.


Yr erthyglau Cymraeg diweddaraf

Issue 112: Lens sy’n gwyrdroi

Mae mawr angen newid agwedd negyddol y cyfryngau at denantiaid os ydym i fynd i’r afael â’r argyfwng tai yng Nghymru, meddai  Samantha Shaw. Mae’r portread negyddol o denantiaid tai cymdeithasol gan rai o’r cyfryngau mewn rhaglenni fel Benefits Street, Skint a… Darllenwch fwy »

Issue 112: Diweddariad polisi

DATBLYGIADAU POLISI MEWN RHANNAU ERAILL O’R DU Y DU Dileu terfynau benthyca ar gyfer tai cyngor Defnyddiodd y Prif Weinidog Theresa May ei haraith arweinydd yng nghynhadledd y Blaid Geidwadol i gyhoeddi y byddai terfynau benthyca ar Gyfrifon Refiniw Tai… Darllenwch fwy »

Sign up to our email newsletter

Every two months we'll email you a summary of the latest news & articles on the WHQ website. Better still, if you're a fully paid up magazine subscriber, you'll get access to the latest members-only articles as well.

Sign up for the email newsletter »

Looking to advertise in our magazine?

Advertising and sponsored features are a great way to raise your profile with our readership of housing and regeneration decision makers in Wales.

Find out more »