English | Cymraeg Tel: 029 2076 5760 Connect: Twitter

Cymraeg

Croeso i wefan Welsh Housing Quarterly (WHQ). Bydd pob rhifyn o WHQ ar gael ar y wefan cyn gynted ag y daw’r copi print o’r wasg.

Gall pawb gael mynediad i’r rhan fwyaf o’r wefan hon heb danysgrifio. Fodd bynnag, dim ond os ydych yn tanysgrifio i’r cylchgrawn y gallwch ddarllen yr holl erthyglau yn WHQ ar y wefan hon – gweler sut i danysgrifio >>

WHQ yw’r unig gylchgrawn tai ac adfywio ar gyfer Cymru ac ynglŷn hi. Gyda’i swyddogaeth unigryw a’r farchnad sydd o fewn ei gyrraedd, mae WHQ yn cynnig cyfle allweddol i hysbysebwyr a noddwyr >>

Ein gobaith yw mai’r wefan hon, yn y man, fydd y lle cyntaf y bydd pobl yn troi ato i ddarganfod beth sy’n digwydd ym maes tai ac adfywio yng Nghymru. Gobeithio y byddwch yn ymweld â’r wefan yn gyson ac yn rhoi gwybod i ni sut y gallwn wella pethau.


Yr erthyglau Cymraeg diweddaraf

Issue 114: Yr ymdaith faith

Gareth Hughes yn asesu 20 mlynedd o lwyddiant, o nofio rhad ac am ddim i rai dros 60 i ddiweddu’r Hawl i Brynu ‘Cŵl Cymru.’ Dyna oedd hi, bid siŵr. Roedd Catatonia, Super Furry Animals, Stereophonics, Gorki’s Zygotic Monkeys a… Darllenwch fwy »

Issue 114: Diweddariad polisi

Y DU  ASau’n condemnio’r cyfyngiad ‘creulon’ ar fudd-daliadau Mae’r cyfyngiad cyffredinol ar fudd-daliadau wedi methu cyflawni’r amcanion yr honnai’r llywodraeth y byddai’n ei wneud, yn ôl adroddiad deifiol gan grŵp traws-bleidiol o ASau. Dywedodd y llywodraeth bod a wnelo’r polisi… Darllenwch fwy »

Issue 113: Eiliad brin ac unigryw

Yr hanesydd cymdeithasol John Boughton, awdur y llyfr a’r blog Municipal Dreams, yn cyflwyno nodwedd arbennig WHQ ar dai cyngor gyda chipolwg yn ôl ar 1919. Efallai nad ynganodd Lloyd George y geiriau ‘Homes for Heroes’ erioed (er iddo addo… Darllenwch fwy »

Sign up to our email newsletter

Every two months we'll email you a summary of the latest news & articles on the WHQ website. Better still, if you're a fully paid up magazine subscriber, you'll get access to the latest members-only articles as well.

Sign up for the email newsletter »

Looking to advertise in our magazine?

Advertising and sponsored features are a great way to raise your profile with our readership of housing and regeneration decision makers in Wales.

Find out more »